Průměrné podnebí a průměrné počasí v Bolands, Antigua a Barbuda 🇦🇬

Průměrná denní a noční teplota v Bolands

Průměrná denní teplota
Průměrná noční teplota

Měsíční celkové srážky v Bolands

Celkové srážky, litry / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Průměrné Měsíční Hodiny Slunečního Svitu

Průměrný počet slunečních hodin denně