Průměrné podnebí a průměrné počasí na staré silnici, Antigua a Barbuda 🇦🇬

Průměrná denní a noční teplota na staré silnici

Průměrná denní teplota
Průměrná noční teplota

Měsíční celkové srážky na staré silnici

Celkové srážky, litry / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Průměrné Měsíční Hodiny Slunečního Svitu

Průměrný počet slunečních hodin denně