Průměrné podnebí a průměrné počasí v Brazílii, Aruba 🇦🇼

Průměrná denní a noční teplota v Brazílii

Průměrná denní teplota
Průměrná noční teplota

Měsíční celkové srážky v Brazílii

Celkové srážky, litry / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Průměrné Měsíční Hodiny Slunečního Svitu

Průměrný počet slunečních hodin denně