Průměrné podnebí a průměrné počasí V Cholesterol Kaba, Aruba 🇦🇼

Průměrná denní a noční teplota V Cholesterol Kaba

Průměrná denní teplota
Průměrná noční teplota

Měsíční celkové srážky V Cholesterol Kaba

Celkové srážky, litry / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Průměrné Měsíční Hodiny Slunečního Svitu

Průměrný počet slunečních hodin denně