Průměrné podnebí a průměrné počasí v Pontonu, Aruba 🇦🇼

Průměrná denní a noční teplota v Pontonu

Průměrná denní teplota
Průměrná noční teplota

Měsíční celkové srážky v Pontonu

Celkové srážky, litry / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Průměrné Měsíční Hodiny Slunečního Svitu

Průměrný počet slunečních hodin denně