Průměrné podnebí a průměrné počasí v Port Douglas, Austrálie 🇦🇺

Průměrná denní a noční teplota v Port Douglas

Průměrná denní teplota
Průměrná noční teplota

Měsíční celkové srážky v Port Douglas

Celkové srážky, litry / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Průměrné Měsíční Hodiny Slunečního Svitu

Průměrný počet slunečních hodin denně