Průměrné podnebí a průměrné počasí v Mittersillu, Rakousko 🇦🇹

Průměrná denní a noční teplota v Mittersillu

Průměrná denní teplota
Průměrná noční teplota

Měsíční celkové srážky v Mittersillu

Celkové srážky, litry / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Průměrné Měsíční Hodiny Slunečního Svitu

Průměrný počet slunečních hodin denně