Průměrné podnebí a průměrné počasí v Marsh Harbour, Bahamy 🇧🇸

Průměrná denní a noční teplota v Marsh Harbour

Průměrná denní teplota
Průměrná noční teplota

Měsíční celkové srážky v Marsh Harbour

Celkové srážky, litry / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Průměrné Měsíční Hodiny Slunečního Svitu

Průměrný počet slunečních hodin denně