Průměrné podnebí a průměrné počasí v Santa Cruz, Bolívie 🇧🇴

Průměrná denní a noční teplota v Santa Cruz

Průměrná denní teplota
Průměrná noční teplota

Měsíční celkové srážky v Santa Cruz

Celkové srážky, litry / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Průměrné Měsíční Hodiny Slunečního Svitu

Průměrný počet slunečních hodin denně