Průměrné podnebí a průměrné počasí v Bokaa, Botswana 🇧🇼

Průměrná denní a noční teplota v Bokaa

Průměrná denní teplota
Průměrná noční teplota

Měsíční celkové srážky v Bokaa

Celkové srážky, litry / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Průměrné Měsíční Hodiny Slunečního Svitu

Průměrný počet slunečních hodin denně