Průměrné podnebí a průměrné počasí v Kalakamati, Botswana 🇧🇼

Průměrná denní a noční teplota v Kalakamati

Průměrná denní teplota
Průměrná noční teplota

Měsíční celkové srážky v Kalakamati

Celkové srážky, litry / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Průměrné Měsíční Hodiny Slunečního Svitu

Průměrný počet slunečních hodin denně