Průměrné podnebí a průměrné počasí v Khakhea, Botswana 🇧🇼

Průměrná denní a noční teplota v Khakhea

Průměrná denní teplota
Průměrná noční teplota

Měsíční celkové srážky v Khakhea

Celkové srážky, litry / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Průměrné Měsíční Hodiny Slunečního Svitu

Průměrný počet slunečních hodin denně