Průměrné podnebí a průměrné počasí v Mogapi, Botswana 🇧🇼

Průměrná denní a noční teplota v Mogapi

Průměrná denní teplota
Průměrná noční teplota

Měsíční celkové srážky v Mogapi

Celkové srážky, litry / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Průměrné Měsíční Hodiny Slunečního Svitu

Průměrný počet slunečních hodin denně