Průměrné podnebí a průměrné počasí přímo, Botswana 🇧🇼

Průměrná denní a noční teplota přímo

Průměrná denní teplota
Průměrná noční teplota

Měsíční celkové srážky přímo

Celkové srážky, litry / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Průměrné Měsíční Hodiny Slunečního Svitu

Průměrný počet slunečních hodin denně