Průměrné podnebí a průměrné počasí v Ngozi, Burundi 🇧🇮

Průměrná denní a noční teplota v Ngozi

Průměrná denní teplota
Průměrná noční teplota

Měsíční celkové srážky v Ngozi

Celkové srážky, litry / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Průměrné Měsíční Hodiny Slunečního Svitu

Průměrný počet slunečních hodin denně