Průměrné podnebí a průměrné počasí v Bafii, Kamerun 🇨🇲

Průměrná denní a noční teplota v Bafii

Průměrná denní teplota
Průměrná noční teplota

Měsíční celkové srážky v Bafii

Celkové srážky, litry / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Průměrné Měsíční Hodiny Slunečního Svitu

Průměrný počet slunečních hodin denně