Průměrné podnebí a průměrné počasí v San Felipe, Kostarika 🇨🇷

Průměrná denní a noční teplota v San Felipe

Průměrná denní teplota
Průměrná noční teplota

Měsíční celkové srážky v San Felipe

Celkové srážky, litry / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Průměrné Měsíční Hodiny Slunečního Svitu

Průměrný počet slunečních hodin denně