Průměrné podnebí a průměrné počasí v San Luis, Kuba 🇨🇺

Průměrná denní a noční teplota v San Luis

Průměrná denní teplota
Průměrná noční teplota

Měsíční celkové srážky v San Luis

Celkové srážky, litry / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Průměrné Měsíční Hodiny Slunečního Svitu

Průměrný počet slunečních hodin denně