Průměrné podnebí a průměrné počasí v Dubuc, Dominika 🇩🇲

Průměrná denní a noční teplota v Dubuc

Průměrná denní teplota
Průměrná noční teplota

Měsíční celkové srážky v Dubuc

Celkové srážky, litry / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Průměrné Měsíční Hodiny Slunečního Svitu

Průměrný počet slunečních hodin denně