Průměrné podnebí a průměrné počasí v Grand Fondu, Dominika 🇩🇲

Průměrná denní a noční teplota v Grand Fondu

Průměrná denní teplota
Průměrná noční teplota

Měsíční celkové srážky v Grand Fondu

Celkové srážky, litry / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Průměrné Měsíční Hodiny Slunečního Svitu

Průměrný počet slunečních hodin denně