Průměrné podnebí a průměrné počasí v La Plaine, Dominika 🇩🇲

Průměrná denní a noční teplota v La Plaine

Průměrná denní teplota
Průměrná noční teplota

Měsíční celkové srážky v La Plaine

Celkové srážky, litry / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Průměrné Měsíční Hodiny Slunečního Svitu

Průměrný počet slunečních hodin denně