Průměrné podnebí a průměrné počasí v Broken Bridge, Dominika 🇩🇲

Průměrná denní a noční teplota v Broken Bridge

Průměrná denní teplota
Průměrná noční teplota

Měsíční celkové srážky v Broken Bridge

Celkové srážky, litry / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Průměrné Měsíční Hodiny Slunečního Svitu

Průměrný počet slunečních hodin denně