Průměrné podnebí a průměrné počasí v St Joseph, Dominika 🇩🇲

Průměrná denní a noční teplota v St Joseph

Průměrná denní teplota
Průměrná noční teplota

Měsíční celkové srážky v St Joseph

Celkové srážky, litry / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Průměrné Měsíční Hodiny Slunečního Svitu

Průměrný počet slunečních hodin denně