Průměrné podnebí a průměrné počasí v Aruküle, Estonsko 🇪🇪

Průměrná denní a noční teplota v Aruküle

Průměrná denní teplota
Průměrná noční teplota

Měsíční celkové srážky v Aruküle

Celkové srážky, litry / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Průměrné Měsíční Hodiny Slunečního Svitu

Průměrný počet slunečních hodin denně