Průměrné podnebí a průměrné počasí v Jõgevě, Estonsko 🇪🇪

Průměrná denní a noční teplota v Jõgevě

Průměrná denní teplota
Průměrná noční teplota

Měsíční celkové srážky v Jõgevě

Celkové srážky, litry / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Průměrné Měsíční Hodiny Slunečního Svitu

Průměrný počet slunečních hodin denně