Průměrné podnebí a průměrné počasí v Karksi-Nuia, Estonsko 🇪🇪

Průměrná denní a noční teplota v Karksi-Nuia

Průměrná denní teplota
Průměrná noční teplota

Měsíční celkové srážky v Karksi-Nuia

Celkové srážky, litry / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Průměrné Měsíční Hodiny Slunečního Svitu

Průměrný počet slunečních hodin denně