Průměrné podnebí a průměrné počasí v Mustvee, Estonsko 🇪🇪

Průměrná denní a noční teplota v Mustvee

Průměrná denní teplota
Průměrná noční teplota

Měsíční celkové srážky v Mustvee

Celkové srážky, litry / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Průměrné Měsíční Hodiny Slunečního Svitu

Průměrný počet slunečních hodin denně