Průměrné podnebí a průměrné počasí v Sindi, Estonsko 🇪🇪

Průměrná denní a noční teplota v Sindi

Průměrná denní teplota
Průměrná noční teplota

Měsíční celkové srážky v Sindi

Celkové srážky, litry / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Průměrné Měsíční Hodiny Slunečního Svitu

Průměrný počet slunečních hodin denně