Průměrné podnebí a průměrné počasí ve Võru, Estonsko 🇪🇪

Průměrná denní a noční teplota ve Võru

Průměrná denní teplota
Průměrná noční teplota

Měsíční celkové srážky ve Võru

Celkové srážky, litry / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Průměrné Měsíční Hodiny Slunečního Svitu

Průměrný počet slunečních hodin denně