Průměrné podnebí a průměrné počasí v Hararu, Etiopie 🇪🇹

Průměrná denní a noční teplota v Hararu

Průměrná denní teplota
Průměrná noční teplota

Měsíční celkové srážky v Hararu

Celkové srážky, litry / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Průměrné Měsíční Hodiny Slunečního Svitu

Průměrný počet slunečních hodin denně