Průměrné podnebí a průměrné počasí v Caen, Francie 🇫🇷

Průměrná denní a noční teplota v Caen

Průměrná denní teplota
Průměrná noční teplota

Měsíční celkové srážky v Caen

Celkové srážky, litry / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Průměrné Měsíční Hodiny Slunečního Svitu

Průměrný počet slunečních hodin denně