Průměrné podnebí a průměrné počasí v Lisieux, Francie 🇫🇷

Průměrná denní a noční teplota v Lisieux

Průměrná denní teplota
Průměrná noční teplota

Měsíční celkové srážky v Lisieux

Celkové srážky, litry / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Průměrné Měsíční Hodiny Slunečního Svitu

Průměrný počet slunečních hodin denně