Průměrné podnebí a průměrné počasí v Libreville, Gabon 🇬🇦

Průměrná denní a noční teplota v Libreville

Průměrná denní teplota
Průměrná noční teplota

Měsíční celkové srážky v Libreville

Celkové srážky, litry / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Průměrné Měsíční Hodiny Slunečního Svitu

Průměrný počet slunečních hodin denně