Průměrné podnebí a průměrné počasí v Médouneu, Gabon 🇬🇦

Průměrná denní a noční teplota v Médouneu

Průměrná denní teplota
Průměrná noční teplota

Měsíční celkové srážky v Médouneu

Celkové srážky, litry / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Průměrné Měsíční Hodiny Slunečního Svitu

Průměrný počet slunečních hodin denně