Průměrné podnebí a průměrné počasí v Sukutě, Gambie 🇬🇲

Průměrná denní a noční teplota v Sukutě

Průměrná denní teplota
Průměrná noční teplota

Měsíční celkové srážky v Sukutě

Celkové srážky, litry / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Průměrné Měsíční Hodiny Slunečního Svitu

Průměrný počet slunečních hodin denně