Průměrné podnebí a průměrné počasí v Grenadě, Grenada 🇬🇩

Průměrná denní a noční teplota v Grenadě

Průměrná denní teplota
Průměrná noční teplota

Měsíční celkové srážky v Grenadě

Celkové srážky, litry / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Průměrné Měsíční Hodiny Slunečního Svitu

Průměrný počet slunečních hodin denně