Průměrné podnebí a průměrné počasí v Tortevalu, Guernsey 🇬🇬

Průměrná denní a noční teplota v Tortevalu

Průměrná denní teplota
Průměrná noční teplota

Měsíční celkové srážky v Tortevalu

Celkové srážky, litry / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Průměrné Měsíční Hodiny Slunečního Svitu

Průměrný počet slunečních hodin denně