Průměrné podnebí a průměrné počasí v Érd, Maďarsko 🇭🇺

Průměrná denní a noční teplota v Érd

Průměrná denní teplota
Průměrná noční teplota

Měsíční celkové srážky v Érd

Celkové srážky, litry / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Průměrné Měsíční Hodiny Slunečního Svitu

Průměrný počet slunečních hodin denně