Průměrné podnebí a průměrné počasí v Aldoru, Irák 🇮🇶

Průměrná denní a noční teplota v Aldoru

Průměrná denní teplota
Průměrná noční teplota

Měsíční celkové srážky v Aldoru

Celkové srážky, litry / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Průměrné Měsíční Hodiny Slunečního Svitu

Průměrný počet slunečních hodin denně