Průměrné podnebí a průměrné počasí v Baqubah, Irák 🇮🇶

Průměrná denní a noční teplota v Baqubah

Průměrná denní teplota
Průměrná noční teplota

Měsíční celkové srážky v Baqubah

Celkové srážky, litry / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Průměrné Měsíční Hodiny Slunečního Svitu

Průměrný počet slunečních hodin denně