Průměrné podnebí a průměrné počasí v Kadhimiya, Irák 🇮🇶

Průměrná denní a noční teplota v Kadhimiya

Průměrná denní teplota
Průměrná noční teplota

Měsíční celkové srážky v Kadhimiya

Celkové srážky, litry / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Průměrné Měsíční Hodiny Slunečního Svitu

Průměrný počet slunečních hodin denně