Průměrné podnebí a průměrné počasí v Khanaqinu, Irák 🇮🇶

Průměrná denní a noční teplota v Khanaqinu

Průměrná denní teplota
Průměrná noční teplota

Měsíční celkové srážky v Khanaqinu

Celkové srážky, litry / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Průměrné Měsíční Hodiny Slunečního Svitu

Průměrný počet slunečních hodin denně