Průměrné podnebí a průměrné počasí v Taji, Irák 🇮🇶

Průměrná denní a noční teplota v Taji

Průměrná denní teplota
Průměrná noční teplota

Měsíční celkové srážky v Taji

Celkové srážky, litry / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Průměrné Měsíční Hodiny Slunečního Svitu

Průměrný počet slunečních hodin denně