Průměrné podnebí a průměrné počasí v Raymunu, Jordán 🇯🇴

Průměrná denní a noční teplota v Raymunu

Průměrná denní teplota
Průměrná noční teplota

Měsíční celkové srážky v Raymunu

Celkové srážky, litry / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Průměrné Měsíční Hodiny Slunečního Svitu

Průměrný počet slunečních hodin denně