Průměrné podnebí a průměrné počasí v Kalnciems, Lotyšsko 🇱🇻

Průměrná denní a noční teplota v Kalnciems

Průměrná denní teplota
Průměrná noční teplota

Měsíční celkové srážky v Kalnciems

Celkové srážky, litry / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Průměrné Měsíční Hodiny Slunečního Svitu

Průměrný počet slunečních hodin denně