Průměrné podnebí a průměrné počasí v Mazsalaca, Lotyšsko 🇱🇻

Průměrná denní a noční teplota v Mazsalaca

Průměrná denní teplota
Průměrná noční teplota

Měsíční celkové srážky v Mazsalaca

Celkové srážky, litry / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Průměrné Měsíční Hodiny Slunečního Svitu

Průměrný počet slunečních hodin denně