Průměrné podnebí a průměrné počasí ve Strenči, Lotyšsko 🇱🇻

Průměrná denní a noční teplota ve Strenči

Průměrná denní teplota
Průměrná noční teplota

Měsíční celkové srážky ve Strenči

Celkové srážky, litry / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Průměrné Měsíční Hodiny Slunečního Svitu

Průměrný počet slunečních hodin denně