Průměrné podnebí a průměrné počasí ve Valmiere, Lotyšsko 🇱🇻

Průměrná denní a noční teplota ve Valmiere

Průměrná denní teplota
Průměrná noční teplota

Měsíční celkové srážky ve Valmiere

Celkové srážky, litry / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Průměrné Měsíční Hodiny Slunečního Svitu

Průměrný počet slunečních hodin denně