Průměrné podnebí a průměrné počasí v Gantě, Libérie 🇱🇷

Průměrná denní a noční teplota v Gantě

Průměrná denní teplota
Průměrná noční teplota

Měsíční celkové srážky v Gantě

Celkové srážky, litry / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Průměrné Měsíční Hodiny Slunečního Svitu

Průměrný počet slunečních hodin denně