Průměrné podnebí a průměrné počasí ve Walvis Bay, Namibie 🇳🇦

Průměrná denní a noční teplota ve Walvis Bay

Průměrná denní teplota
Průměrná noční teplota

Měsíční celkové srážky ve Walvis Bay

Celkové srážky, litry / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Průměrné Měsíční Hodiny Slunečního Svitu

Průměrný počet slunečních hodin denně